En mann arbeidet ved en produksjonsbedrift der en tobladet større kappsag ble brukt fra tid til annen. Under bruk av maskinen gikk en arbeidstaker inn under maskinen før sagbladene hadde stoppet. Et sagblad kom bort i armen og den ble kappet av.

Arbeidstakeren var yrkesskadeforsikret i If Skadeforsikring. De påsto 30 % avkortning da de mente mannen oppførte seg grovt uaktsomt. Arbeidstilsynet mente at arbeidsplassen var for dårlig sikret og påla umidelbar utbedring av sikkerheten ved sagen. If opprettholdt likevel avkortningen. Sunnmørsposten omtaler saken her.

Saken er meldt inn for Finansklagenemnda – tidligere avkortnignsnemnda – for uttalelse. Så langt har ikke If svart, selv om de i tilsvaret til mediesaken beklager lang ventetid.

Saken skal nå i første omgang vurderes av Finansklagenemdnas sekretariat. Deretter skal partene uttalelse seg før saken eventuelt forelegges for nemdna.

Saken behandles av advokat Espen Rekkedal. Det reageres særlig på at arbeidstaker har utført farlig arbeid under tidspress, og dermed handlet i arbeidsgivers interesse. Normalt blir avkortning aktuelt først når arbeidstaker har brutt sikkerhetsrutiner på arbeidsplassen, f.eks. ved å ikke bruke pålagt verneutstyr.