Slide background
Advokat Espen Rekkedal
Spesialisert erstatningsadvokat

Få en gratis vurdering av saken. Avtal uforpliktende samtale.

Voldsoffererstatningsnemnda har brukt loven feil

23.01.2020|

Sivilombudsmannen påpeker at Kontoret for voldsoffererstatning og Erstatningnemnda for voldsofre har brukt reglene feil: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/voldsoffererstatningslovens-saklige-virkeomrade-kravet-til-straffbar-handling-som-krenker-livet-helsen-eller-friheten/ Det konkrete er at Erstatningsnemnda har tolket voldsoffererstatningsloven § 1 feil. Se reglen her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-04-20-13 Dersom du har fått avslag fra Kontoret for voldsoffererstatning eller fra Erstatningsnemnda på grunn av tolkningen av § 1, så bør saken

Sendrektig behandling av hastesaker i NPE – kreft

22.01.2020|

Norsk pasientskadeerstatning melder om høye utbetalinger og redusert saksbehandlingstid, https://www.npe.no/no/Om-NPE/aktuelt/rekordutbetalinger-og-reduserte-saksbehandlingstider-i-2019/ NPE opplyser også at en av de største sakstypene er "saker knyttet til kreftsykdommer". Dette er gjennomgående forsinket diagnostisering av kreft. Skaden er da at sykdommen ikke kan behandles og pasienten får en dyster prognose. NPE melder også at saksbehandlingstiden er

Medhold i Erstatningsnemnda for voldsofre

06.01.2020|

Erstatningsnemnda for voldsofre, klageinstansen til Kontoret for voldsoffererstatning, ga 12. desember 2019 medhold i krav på erstatning til mann utsatt for volds i 2011. Han fikk opprinnelig avslag på grunn av usikker skadefølge, men fikk medhold i Oslo tingrett i 2015 på at saken skulle vært utredet med sakkyndig erklæring.

Endelig fullt oppgjør – barneerstatning

04.12.2019|

Advokat Espen Rekkedal har bistått en familie med krav om erstatning etter fødselsskade. Foreldrene leverte skademelding til Norsk pasientskadeerstatning i 2005. Foreldrene fikk først avslag på krav om erstatning, da Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mente saken var foreldet. Det ble inngitt klage på vedtaket og Pasientskadenemnda omgjorde vedtaket da kravet ikke