Slide background
Advokat Espen Rekkedal
Spesialisert erstatningsadvokat

Få en gratis vurdering av saken. Avtal uforpliktende samtale.

Minnelig oppgjør etter PTSD ved yrkesskade

02.09.2020|

En pilot opplevde en nestenulykke i 2010. Hendelsen ble ikke funnet alvorlig av arbeidsgiver umiddelbart og mannen fortsatt i jobb. Hendelsen ble etter hvert utredet av Havarikommisjonen og hendelsen ble omklassifisert. Mannen hadde også etter hvert en alvorlig hendelse på fritiden. i 2012 falt han ut av arbeid. NAV og

Medhold i Pasientskadenemnda – ytterligere erstatning

18.08.2020|

En kvinne ble utsatt for en bruddskade i leggen, men det var svikt ved behandlingen på sykehus. Det ble satt skruer i bruddet som kom inn mot kneleddet, noe som førte til at hun måtte få satt inn protese. Norsk pasientskadeerstatning tilkjente erstatning, men dette ble påklaget med bistand fra

Pasientskadenemnda – ytterligere erstatning

14.04.2020|

En kvinne fikk i 2007 et hjerneinfarkt på grunn av bruk av p-pille. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) erkjente ansvar for skaden. Det ble fremmer krav mot NPE v/advokat Espen Rekkedal. NPE fattet vedtak i 2016 på ca 2,5 millioner kroner. Vedtaket ble påklaget av advokat Rekkedal. Det ble argumentert for at

Piratkopiert medisinsk utstyr

13.04.2020|

NRK melder at det har kommet inn piratkopiert medisinsk verneutstyr i helsevesenet. Det viser seg nå også at helsepersonell er smittet av korona/Covid-19 ved bruk av det piratkopierte utstyret. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/sykehus-ansatt-som-brukte-piratkopiert-vernemaske-testet-positivt-pa-koronaviruset-1.14980959 Helsepersonell som smittes på jobb er omfattet av ordningen med yrkesskadeforsikring etter en nylig endring. Se mer her https://www.fullerstatning.no/korona-yrkessykdom-yrkesskade/ Dersom smitte medfører