Slide background
Advokat Espen Rekkedal
Spesialisert erstatningsadvokat

Få en gratis vurdering av saken. Avtal uforpliktende samtale.

Fullt medhold i Trygderetten

23.03.2021|

En mann som ble skadet i to trafikkulykker tidlig på 2000-tallet fikk etter hvert økende helseplager. NAV ga avslag da de mente vilkårene om medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak ikke var utprøvd. Advokat Espen Rekkedal innehentet oppdaterte medisinske uttalelser, organiserte arbeidsrettet tiltak og fikk uttalelse fra bl.a. en smerteklinikk. Trygderetten

Straffesak – bistandsadvokat – medieomtale

09.12.2020|

Advokat Espen Rekkedal har erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Denne uken var det sak i tingretten etter drapsforsøk. TV2 dekket saken: https://www.tv2.no/nyheter/11825217/ Dersom du har behov for bistandsadvokat, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.

GIR ERSTATNING ETTER CORONA-DØDSFALL

08.12.2020|

[Sak fra NTB] Eldre som blir koronasmittet på sykehjem, har rett til erstatning. Nå gir Norsk pasientskadeerstatning (NPE) erstatning til etterlatte etter coronadødsfall. – Penger kan ikke erstatte tap av liv eller sorgen de etterlatte opplever. Det vi kan bidra med, er å dekke utgifter de har i forbindelse med

Minnelig oppgjør etter PTSD ved yrkesskade

02.09.2020|

En pilot opplevde en nestenulykke i 2010. Hendelsen ble ikke funnet alvorlig av arbeidsgiver umiddelbart og mannen fortsatt i jobb. Hendelsen ble etter hvert utredet av Havarikommisjonen og hendelsen ble omklassifisert. Mannen hadde også etter hvert en alvorlig hendelse på fritiden. i 2012 falt han ut av arbeid. NAV og