Full erstatning

Advokat Espen Rekkedal

Spesialisert erstatningsadvokat

"Er du påført personskade kan du ha krav på erstatning.

Du får bistand ved trafikkskade, yrkesskade,

pasientskade, voldsskade eller annen personskade"

Vær oppmerksom på at advokatutgifter

dekkes av forsikringsselskapet

på samme måte som øvrige utgifterTa kontakt

Få en gratis vurdering av saken. Avtal uforpliktende samtale.

Ta kontakt

Trafikkskade

Ved personskade etter trafikkulykke/bilulykke har du krav på full erstatning for skaden fra motorvognens forsikringsselskap.

Les mer

Yrkesskade

Alle arbeidstakere er forsikret mot yrkesskade. Er du påført skade og tap etter ulykke i arbeid kan du ha krav på erstatning. Dersom du blir rammet av en yrkesskade plikter forsikringsselskapet yte full erstatning for dine tap.

Les mer

Pasientskade

Dersom du blir skadet ved behandling av helsepersonell kan du ha krav på erstatning for skaden. Hovedregelen er at pasientskade etter feilbehandling gir krav på erstatning.

Les mer

Voldsskade

Dersom du er skadet etter vold har du krav på voldsoffererstatning. Dersom personer som skadet deg ikke har penger til å betale erstatningen eller det er ukjent gjerningsmann kan kravet fremmet mot Staten.

Les mer

Siste saker

Forsikringsselskapene har i lengre tid tilbudt en forsikring som gir utbetaling ved arbeidsledighet og permittering, såkalt arbeidsledighetsforsikring. Vilkårene varierer noe, men kjernen er at den som mister arbeidet eller blir permittert for dekket nedgangen i lønnen via forsikringen.

Denne forsikringen har vært solgt i stor grad i Norge, da arbeidsledigheten […]

En pilot fikk en sykdomstilstand som medførte at han midlertidig fikk flyforbud fra flylege. Tilstanden kunne opereres, men mannen valgte å benytte medisinering. Forsikringsselskapet Protector avslo å utbetale lisenstapsforsikring, da de mente mannen skulle latt seg operere.

Mannen tok kontakt med advokat Espen Rekkedal, som klage saken inn for Finansklagenemnda. […]

En kvinne skadet seg alvorlig på en kappsag og fikk varig skade i en arm. Hun jobbet på skip og mistet dermed helseattesten. Forsikringsselskap bistått av Van Ameyde utbetalte lisenstapsforsikring (loss of licence), men nektet å betale renter. Grunnen til dette var forsikringsselskapet fikk helsedokumentasjonen sent. Helsedokumentasjonen ble innhentet […]

Det er konstatert høyere forekomst for kreft blant de som jobber med oljeprodukter. Særlig gjelder dette offshorearbeidere. Se Dagbladets omtale her.

Slike skader er en yrkessykdom som danner grunnlag for erstatning fra lovpålagt yrkesskadeforsikrer. Yrkessykdom godkjennes også av NAV og gir grunnlag for bedre uføreytelser og menerstatning.

Advokat Espen Rekkedal har […]