Slide background
Advokat Espen Rekkedal
Spesialisert erstatningsadvokat

Få en gratis vurdering av saken. Avtal uforpliktende samtale.


Trafikkskade

Ved personskade etter trafikkulykke/bilulykke har du krav på full erstatning for skaden fra motorvognens forsikringsselskap.

Les mer

Yrkesskade

Alle arbeidstakere er forsikret mot yrkesskade. Er du påført skade og tap etter ulykke i arbeid kan du ha krav på erstatning. Dersom du blir rammet av en yrkesskade plikter forsikringsselskapet yte full erstatning for dine tap.

Les mer

Pasientskade

Dersom du blir skadet ved behandling av helsepersonell kan du ha krav på erstatning for skaden. Hovedregelen er at pasientskade etter feilbehandling gir krav på erstatning.

Les mer

Voldsskade

Dersom du er skadet etter vold har du krav på voldsoffererstatning. Dersom personer som skadet deg ikke har penger til å betale erstatningen eller det er ukjent gjerningsmann kan kravet fremmet mot Staten.

Les mer

Siste saker

Mann som ble skadet i arbeid i 2009 fikk et oppgjør for skaden i 2014. På tidspunktet for oppgjøret av yrkesskaden var mannen vurdert å være 50 % arbeidsufør. Han var fortsatt under rehabilitering og arbeidsavklaring og således 100 % sykmeldt.

Etter flere forsøk på å stå i arbeid ble […]

En elektriker falt fra arbeid under tak og skadet skulder. Han meldte skaden til både forsikringsselskapet DnB og NAV. NAV utredet skaden med en samarbeidende lege som konkluderte med at skulderskaden bare var forbigående. DnB fremmet etter hvert et tilbud på 200 000 kroner.

Mannen kontaktet advokat Espen Rekkedal som […]

Vår klient mistet helseattesten til å jobbe offshore. Han fremmet krav om å få forsikringsutbetaling for lisenstapsforsikring (loss of licence), men Tryg forsikring avslo. Med bistand av advokat Espen Rekkedal klaget han saken inn for Finansklagenemnda og fikk medhold.

Det ble tatt ut stevning og saken skulle gå i starten […]