Slide background
Advokat Espen Rekkedal
Spesialisert erstatningsadvokat

Få en gratis vurdering av saken. Avtal uforpliktende samtale.

Full barneerstatning – medhold i Pasientskadenemnda

01.07.2019|

En gutt hadde betydelige plager fra lunge/hals. Etter lang utredning og gjentatte ønsker fra foreldrene om overføring til nasjonalt kompetansesenter ble gutten undersøkt av spesialister. Det viste seg da at gutten hadde hull mellom spiserør og luftrør. Han hadde da hatt en barndom med mye sykdom som preget han. Etter

Lisenstapsforsikring – fullt medhold i Oslo tingrett

28.06.2019|

En pilot i Widerøe mistet helseattesten på grunn av gallestein. Han hadde en forsikring på helseattesten, såkalt lisenstapsforsikring. Forsikringselskapet, Protector Forsikring, nektet å utbetale forsikringen, da de mente mannen burde la seg operere. Operasjonen gjennomføres i narkose og normalt med kikkhullsteknikk hvor fire eller fem metallrør føres inn i buken.

Yrkessykom – full erstatning

30.05.2019|

En mann fikk påvist yrkessykdom knyttet til arbeid offshore. Han meldte skaden til Tryg forsikring under reglene om yrkesskade. Med bistand fra advokat Espen Rekkedal ble også plagene godkjent om yrkessykdom hos NAV. Tryg forsikring avslo erstatning for yrkessykdom da deres interne rådgivende lege mente at allergien ikke var en

Pasientskade – 2,5 millioner mer i erstatning

04.02.2019|

Oslo tingrett ga 21. desember 2018 en ung mann medhold i at skader han ble påført ved fødsel skulle medføre betydelig høyere erstatning. Retten tilkjente mannen 2,2, millioner kroner i økt erstatning. Før hovedforhandling utbetalte Pasientskadenemnda over 300 000 kroner mer. Samlet har den unge mannen fått over 2,5 milloner