Slide background
Advokat Espen Rekkedal
Spesialisert erstatningsadvokat

Få en gratis vurdering av saken. Avtal uforpliktende samtale.


Trafikkskade

Ved personskade etter trafikkulykke/bilulykke har du krav på full erstatning for skaden fra motorvognens forsikringsselskap.

Les mer

Yrkesskade

Alle arbeidstakere er forsikret mot yrkesskade. Er du påført skade og tap etter ulykke i arbeid kan du ha krav på erstatning. Dersom du blir rammet av en yrkesskade plikter forsikringsselskapet yte full erstatning for dine tap.

Les mer

Pasientskade

Dersom du blir skadet ved behandling av helsepersonell kan du ha krav på erstatning for skaden. Hovedregelen er at pasientskade etter feilbehandling gir krav på erstatning.

Les mer

Voldsskade

Dersom du er skadet etter vold har du krav på voldsoffererstatning. Dersom personer som skadet deg ikke har penger til å betale erstatningen eller det er ukjent gjerningsmann kan kravet fremmet mot Staten.

Les mer

Siste saker

En mann fikk påvist yrkessykdom knyttet til arbeid offshore. Han meldte skaden til Tryg forsikring under reglene om yrkesskade. Med bistand fra advokat Espen Rekkedal ble også plagene godkjent om yrkessykdom hos NAV.

Tryg forsikring avslo erstatning for yrkessykdom da deres interne rådgivende lege mente at allergien ikke var […]

Oslo tingrett ga 21. desember 2018 en ung mann medhold i at skader han ble påført ved fødsel skulle medføre betydelig høyere erstatning. Retten tilkjente mannen 2,2, millioner kroner i økt erstatning. Før hovedforhandling utbetalte Pasientskadenemnda over 300 000 kroner mer.

Samlet har den unge mannen fått over 2,5 milloner […]

Mann som ble skadet i arbeid i 2009 fikk et oppgjør for skaden i 2014. På tidspunktet for oppgjøret av yrkesskaden var mannen vurdert å være 50 % arbeidsufør. Han var fortsatt under rehabilitering og arbeidsavklaring og således 100 % sykmeldt.
Etter flere forsøk på å stå i arbeid ble […]

En elektriker falt fra arbeid under tak og skadet skulder. Han meldte skaden til både forsikringsselskapet DnB og NAV. NAV utredet skaden med en samarbeidende lege som konkluderte med at skulderskaden bare var forbigående. DnB fremmet etter hvert et tilbud på 200 000 kroner.

Mannen kontaktet advokat Espen Rekkedal som […]