Slide background
Advokat Espen Rekkedal
Spesialisert erstatningsadvokat

Få en gratis vurdering av saken. Avtal uforpliktende samtale.


Trafikkskade

Ved personskade etter trafikkulykke/bilulykke har du krav på full erstatning for skaden fra motorvognens forsikringsselskap.

Les mer

Yrkesskade

Alle arbeidstakere er forsikret mot yrkesskade. Er du påført skade og tap etter ulykke i arbeid kan du ha krav på erstatning. Dersom du blir rammet av en yrkesskade plikter forsikringsselskapet yte full erstatning for dine tap.

Les mer

Pasientskade

Dersom du blir skadet ved behandling av helsepersonell kan du ha krav på erstatning for skaden. Hovedregelen er at pasientskade etter feilbehandling gir krav på erstatning.

Les mer

Voldsskade

Dersom du er skadet etter vold har du krav på voldsoffererstatning. Dersom personer som skadet deg ikke har penger til å betale erstatningen eller det er ukjent gjerningsmann kan kravet fremmet mot Staten.

Les mer

Siste saker

Vår klient mistet helseattesten til å jobbe offshore. Han fremmet krav om å få forsikringsutbetaling for lisenstapsforsikring (loss of licence), men Tryg forsikring avslo. Med bistand av advokat Espen Rekkedal klaget han saken inn for Finansklagenemnda og fikk medhold.

Det ble tatt ut stevning og saken skulle gå i starten […]

Forsikringsselskapene har i lengre tid tilbudt en forsikring som gir utbetaling ved arbeidsledighet og permittering, såkalt arbeidsledighetsforsikring. Vilkårene varierer noe, men kjernen er at den som mister arbeidet eller blir permittert for dekket nedgangen i lønnen via forsikringen.

Denne forsikringen har vært solgt i stor grad i Norge, da arbeidsledigheten […]

En pilot fikk en sykdomstilstand som medførte at han midlertidig fikk flyforbud fra flylege. Tilstanden kunne opereres, men mannen valgte å benytte medisinering. Forsikringsselskapet Protector avslo å utbetale lisenstapsforsikring, da de mente mannen skulle latt seg operere.

Mannen tok kontakt med advokat Espen Rekkedal, som klage saken inn for Finansklagenemnda. […]